குறிச்சொற்கள் எழுதும்கலை

குறிச்சொல்: எழுதும்கலை

எழுதுவதுபற்றி…

வணக்கம், நான் தங்களின் நாவல்களில் பல நேரம் புதைந்துள்ளேன். அது என்ன காரணம் என்று எனக்கே தெரியவில்லை. தங்களின் எழுத்துப் பிரயோகத்தின் வழி நான் பல முறை பிரயாணம் செய்துள்ளேன். எனக்கும் ஏதாவது எழுத...

இரு இளைஞர் கடிதங்கள்

ஜெயமோகன் அவர்களுக்கு, நான் கல்லூரியில் படித்துக்கொண்டிருக்கிறேன். வயது 24. இங்கே சாப்பிடுவதற்கு விடுதி மெஸ். மெஸ்ஸில் சில பணியாளர்கள் என் ஒத்த வயதுடையவர்கள், அல்லது சற்றுச் சிறியவர்கள் (குழந்தைத் தொழிலாளர்கள் அல்ல). இதனால் என்னால்...