குறிச்சொற்கள் எழுதப்படாத ஆசியத் தமிழர்களின் கண்ணீர்க் கதை

குறிச்சொல்: எழுதப்படாத ஆசியத் தமிழர்களின் கண்ணீர்க் கதை

சயாம் மரணரயில் -ஆவணப்படம்

வணக்கம். தங்களது இணைய தளத்தில் சயாம் பர்மா மரணரயில் பாதை பற்றிய கட்டுரையை கண்டேன். இச்சம்பவத்தினை பற்றிய ஆவணப்படம் எடுத்துள்ளோம். நாடோடிகள் கலைக்குழு பெயரில் “சயாம் பர்மா மரணரயில் பாதை” என்ற ஆவணப்படம் தயாரித்துள்ளோம்....