குறிச்சொற்கள் எழுகதிர் [சிறுகதை]

குறிச்சொல்: எழுகதிர் [சிறுகதை]