குறிச்சொற்கள் எழுகதிர் சிறுகதைத்தொகுப்பு

குறிச்சொல்: எழுகதிர் சிறுகதைத்தொகுப்பு

முழுமையெனும் மாயப்பொன் – கடிதம்

எழுகதிர் வாங்க  எழுகதிர் மின்னூல் வாங்க  அன்புள்ள ஜெயமோகனுக்கு, உங்களுடைய மாயப்பொன் சிறுகதையை வாசித்தேன். இந்தக் கதையை எனக்கு கொடுத்த உங்களுக்கு என்னால் மட்டும் எழுத முடிந்திருந்தால் குறைந்த பட்சம் நான் நினைப்பதை நல்ல முறையிலாவது எழுதிக்...

கடுத்தா சாமியின் வருகை- கடிதங்கள்

எழுகதிர் வாங்க அன்புள்ள ஜெயமோகன், மாயப்பொன் சிறுகதையை வாசித்தேன். எல்லாருக்கும் ஒரு மாயப்பொன் கணம் உண்டில்லையா? ஆப்பிள் மரத்தடியில் நியூட்டனுக்கு  மாயப்பொன்  கணம் தொடங்குகிறது. புவியீர்ப்பு விசையை கண்டறிந்த கணம் எப்படி உணர்ந்திருப்பார். தான் நிலத்தில் நிற்பதற்கான...

எழுகதிர்

  இந்த பத்து கதைகளில் நற்றுணை ஒரு குறிப்பிட்டவகையான கலவை கொண்டது. எனக்கு நன்கு தெரிந்த ஓர் ஆளுமையின் வரலாறு அது. பெரும்பாலும் நேரடிவாழ்க்கைக்கதை. ஆனால் எழுதிவந்தபோது அதில் இவ்வுலகில் இல்லாத, வேறொரு உலகைச்சேர்ந்த...