குறிச்சொற்கள் எளிமை

குறிச்சொல்: எளிமை

காந்தியவாதியா?

ஜெமோ நீங்கள் உங்களை காந்தியவாதி என்று சொல்லிக்கொள்கிறீர்கள். நான் உங்கள் நாகர்கோயிலில் வசிக்கிறேன். ஜீன்ஸும் சட்டையும் போட்டிருக்கிறீர்கள். ஆடம்பர ஓட்டல்களில் தங்குகிறீர்கள். சொகுசுக்கார் வைத்திருக்கிறீர்கள். எந்தமாதிரியான காந்தியவாதி நீங்கள்? இல்லை இனிமே காந்தியம் இப்படித்தானா? ஆர்.எட்வர்ட் அன்புள்ள...