முகப்பு குறிச்சொற்கள் எரியும் தேர்

குறிச்சொல்: எரியும் தேர்