முகப்பு குறிச்சொற்கள் எரிமருள் [சிறுகதை]

குறிச்சொல்: எரிமருள் [சிறுகதை]