குறிச்சொற்கள் எம்.வேதசகாய குமார்

குறிச்சொல்: எம்.வேதசகாய குமார்

எம்.வேதசகாய குமார் படத்திறப்பு

சற்றுத் தாமதமாகத்தான் எம்.வேதசகாயகுமார் படத்திறப்பு செய்தியை அறிந்துகொண்டேன். மாத்ருபூமி பாலக்காடு பதிப்பில் சிற்றூர் கல்லூரியில் வேதசகாயகுமார் நிகழ்வு செய்தி படங்களுடன் வந்திருந்தது. நாஞ்சில்நாடனின் உரை குறித்த செய்தியும். நிறைவாக இருந்தது.  வேதசகாயகுமார் மறைந்து...

வேதசகாயகுமாரின் இலக்கியவிமர்சனக் குறுங்கலைக்களஞ்சியம்

எம்.வேதசகாயகுமார் பற்றிய என் நினைவுகளில் முக்கியமானது அவரால் எழுத முடியாதென்பது. பல இதழாசிரியர்களுக்கும் கல்லூரி ஆசிரியர்களுக்கும் இப்பிரச்சினை வந்துவிடுகிறது. இதழாசிரியர்கள் பிறர் எழுதியதை வெட்டிச்சுருக்கி தொகுத்து சொந்த மொழியை இழந்துவிடுவார்கள். சொற்கள் அகத்தே...

குருகுலமும் கல்வியும்

ஒன்று உலகம் முழுக்க குருகுலக் கல்விமுறையே நெடுங்காலம் கல்விக்கான உகந்த வழிமுறையாக இருந்துவந்துள்ளது. கீழைநாடுகளில் குறிப்பாக கீழைஆன்மீக அமைப்புகளில் குருகுலக்கல்வி அதன் உச்சநிலைநோக்கி எடுத்துச்செல்லப்பட்டுள்ளது. மாதா, பிதா, குரு, தெய்வம் என்று வகுக்கும் இந்தியமரபு...

தமிழிசையும் தஞ்சை ஆபிரகாம் பண்டிதரும்.

ஆபிரகாம் பண்டிதர் து.ஆ.தனபாண்டியன் 1 பேட்டி : இசை ஆய்வாளர் நா. மம்மது சந்திப்பு : ஜெயமோகன்,வேதசகாய குமார் தமிழிசை ஆய்வாளரான நா. மம்மது கணிதம் இளங்கலையும் மதத் தத்துவத்தில் முதுகலையும் படித்தவர். குற்றாலம் அருகேயுள்ள இடைக்கால்...