குறிச்சொற்கள் எம்.வி.ராகவன்

குறிச்சொல்: எம்.வி.ராகவன்

எஸ்.வி.ராஜதுரையும் நானும்

எஸ்.வி.ராஜதுரை வழக்கின் முடிவு எஸ்.வி.ராஜதுரை வழக்கு, சில நடைமுறைகள் சில வினாக்கள் அன்புள்ள ஜெ, நான் பத்தாண்டுகளாக எஸ்.வி.ராஜதுரைக்கும் உங்களுக்குமான விவாதம், வழக்கு ஆகியவற்றை பார்த்துக்கொண்டிருக்கிறேன். நீங்கள் மன்னிப்பு கோரியிருப்பது ஆச்சரியமும் கொஞ்சம் வருத்தமும் அளித்தது. நீங்கள்...