குறிச்சொற்கள் எம்.டி.வாசுதேவன் நாயர்

குறிச்சொல்: எம்.டி.வாசுதேவன் நாயர்