குறிச்சொற்கள் எம் டி எம்

குறிச்சொல்: எம் டி எம்

எம்டிஎம்மின் பதில்

எம் டி எம் அவரது நாவல் ரசனைபற்றிய என் கருத்துக்குப் பதிலளித்திருக்கிறார். அவரது பாணியில் கச்சிதமான பதில். நான் சொல்வது ஒரு சிறிய, ஆனால் முக்கியமான பிரச்சினை. வாசிப்பில் தகுதியின்மை போலவே தகுதிமிகையும் ஒரு...

பாலைவன நிலவு

வைக்கம் முகமது பஷீரின் சிறுகதை ஒன்றில் ஓர் அனுபவம். பாலைவனத்தில் தனியாக அகப்பட்டுக்கொள்கிறார் பஷீர். ஜெய்சால்மரில். முழுநிலவு எழுகிறது .அகன்ற பால் அலைப் பெருவெளியில் ஆரஞ்சுநிற நிலவு !மிகப்பெரியது, கனிந்தது .பஷீர் அழுகிறார்...