குறிச்சொற்கள் எம்.கே.மணி

குறிச்சொல்: எம்.கே.மணி

காடு- எம்.கே.மணி

காடு அமேசானில் வாங்க காடு வாங்க நூலகங்களுக்கு படையெடுத்து அலைபாய்ந்திருந்த காலத்திலேயே விபூதி பூஷனின் வனவாசி படித்து விட்டதாக நினைவு. பின்னால் படித்த போதிலும் அதில் இருந்த செவ்வியல் தன்மையை வியந்த போதிலும், கண்ணிலும் நெஞ்சிலும்...

நலமே வாழ்க, மறைமுகம் -கடிதங்கள்

நலமே வாழ்க மணி எம்.கே.மணி அன்புள்ள ஜெ, நான் வாசிக்கும் மணி எம் கே மணியின் இரண்டாவது கதை இது.அவருக்கென்று ஒரு கதைசொல்லும்  முறையை வைத்திருக்கிறார். இப்படி ஒரு தனித்தன்மை தமிழில் ஓர் எழுத்தாளருக்கு...

நலமே வாழ்க [சிறுகதை] மணி எம்.கே.மணி

எத்தனை வருடங்கள் போனபிறகு இந்த உடம்புக்குள் அசலான ஆசையுடன் ஒன்று நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது? அவளது மனம் அவருக்கு நன்றி சொல்லியவாறு இருக்கும்போது நினைவு தப்பிக் கொண்டிருந்தது. நலமே வாழ்க !