குறிச்சொற்கள் எம்.எஸ்.உதயமூர்த்தி

குறிச்சொல்: எம்.எஸ்.உதயமூர்த்தி

தன்மீட்சி, எம்.எஸ்.உதயமூர்த்தி

அன்பின் ஜெயமோகன் அவர்களுக்கு, 'தன்னம்பிக்கை நூல்கள்' கடிதக்கட்டுரையின் முகப்பாக எம்.எஸ்.உதயமூர்த்தியின் புகைப்படத்தை உங்கள் வலைதளத்தில் கண்டவுடனேயே எனக்கு அவ்வளவு நிறைவும் மகிழ்வும் மனதுக்குள் தோன்றியது. ஆனாலும், ஒரு சிறு அச்சம் இருந்துகொண்டே இருந்தது, ஏதேனும்...