குறிச்சொற்கள் எம்.எப்.ஹுசைன்

குறிச்சொல்: எம்.எப்.ஹுசைன்

கடிதங்கள்

ஜெ, நான் உங்கள் எழுத்துக்களை விரும்பும் ஒரு வாசகன். எனக்குத் தமிழிலக்கியங்களை (சிலப்பதிகாரம், கம்பராமாயணம், பிறகு சங்க இலக்கியம்) உரைகளின் உதவியின்றி சொந்தமாகப் படித்தறிய விருப்பம். இதைச் செய்ய எந்தத் தமிழ் அகராதி சரியாக இருக்கும்...