குறிச்சொற்கள் எம்.எ·ப்..ஹ¤ஸெய்ன்

குறிச்சொல்: எம்.எ·ப்..ஹ¤ஸெய்ன்

எம்.எ·ப்.ஹ¤செய்ன் கடிதம்.

அன்புள்ள ஜெயமோகன், ஹிந்து தெய்வங்களின் திருவுருவங்கள் விக்டோரிய ஒழுக்கவியலாளர்களின் கட்டமைப்புக்கும் இரசனைக்கும் உருவானவை அல்ல என்பது சரியான விஷயம். ஒரு குறுகலான ஒழுக்கவிதியுடன் ஹிந்து திருவுருவங்களை உருவாக்க செய்யப்படும் முயற்சிகள் மடத்தனமானவை. ஆபத்தானவை. ஹுசைனின்...

எம்.எ·ப்..ஹ¤ஸெய்ன்,இந்து தாலிபானியம்

சுருக்கமான ஒற்றைவரி– இந்துதாலிபானியம். இங்கே பாமியான் சிலைகளை விட ஆயிரம் மடங்குபெரிய சிலைகளை; கிருஷ்ணன் முதல் காந்திவரை வரிசையாக ஒரு பத்தாயிரம் ஞானிகளை; நிற்கவைத்துச் சுடுகிறார்கள் என்ன சொல்ல வருகிறீர்கள் என்று புரியவில்லை. ஒரு ஓவியர்,...

ஹ¤ஸெய்ன் கடிதங்கள்

மதிப்பிற்குறிய ஐயா, உங்கள் வலைப்பதிவில் "எம். எஃப். ஹுசைன், இந்து தாலிபானியம்" என்ற தலைப்பில் நீங்கள் கோபிநாத் வெங்கட்ரமணன் என்பவருக்கு எழுதிய பதிலைப் படித்தேன். அதில் நீங்கள் "பாண்டிசேரியில் நிர்வாணமாக நடந்து வந்த  திகம்பரச்...