குறிச்சொற்கள் எமர்சன்

குறிச்சொல்: எமர்சன்

அமெரிக்க இலட்சியவாதம்

திரு ஜெ உங்களுடைய இன்றைய கட்டுரை ’அமெரிக்கா கனடா ஐம்பது நாட்கள்’ சுருக்கமாக நன்றாக இருந்தது. நீங்கள் சென்று 50 நாட்கள் ஆகிவிட்டது என்பது வியப்பாக இருக்கிறது. ஒரே ஒரு விளக்கம் தந்தால் நல்லது. கட்டுரையில் "அமெரிக்க வழிபாட்டாளர்...

அறம் என்ற ஒன்று இருக்கத்தான் செய்கிறதா?

நண்பர்களுக்கு, டால்ஸ்டாய் குறித்த இந்தக் கட்டுரை என்னைச் சிந்திக்க வைத்தது. குழப்பியது என்று கூடச் சொல்லலாம். http://www.owlnet.rice.edu/~ethomp/Tolstoy%20and%20the%20Idea%20of%20a%20Good%20Life.pdf குறிப்பாகப் ’போரும் அமைதியும்’ நாவலில் வரும் பியர் மற்றும் பிளாடோன் கராடேவ் போன்றவர்களைப் பற்றிய ஆசிரியரின் கருத்துக்கள். இது...

வாக்களிக்கும் பூமி 6, வால்டன்

காசர்கோடு நூலகத்தின் பழைய அடுக்குகளில் நான் 1984ல் எமர்சனை கண்டடைந்தேன். எமர்சனை வாசிப்பதற்கு மிகச்சிறந்த வழிமுறை அவரை மொழியாக்கம் செய்வதுதான் என்று கண்டுகொண்டு ஒவ்வொரு நாளும் சில பத்திகள் வீதம் மொழியாக்கம் செய்தேன்....