குறிச்சொற்கள் எப்போ வருவாரோ

குறிச்சொல்: எப்போ வருவாரோ

கோவையில் உரையாற்றுகிறேன்

கோவையில் கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ் நிறுவனம் வருடம்தோறும் எப்போ வருவாரோ என்ற தலைப்பில் ஒரு தொடர் சொற்பொழிவு ஏற்பாடு செய்து நிகழ்த்தி வருகிறது. வரும் 9-1-2015 நான் ‘வியாசர்’ என்ற தலைப்பில் ஓர் உரையாற்றவிருக்கிறேன். இடம் கிக்கானி...