முகப்பு குறிச்சொற்கள் என்றுமுள கண்ணீர்

குறிச்சொல்: என்றுமுள கண்ணீர்