குறிச்சொற்கள் எதிர்விமர்சனங்களை தவிர்த்தல்…

குறிச்சொல்: எதிர்விமர்சனங்களை தவிர்த்தல்…

நம்பிக்கையிலிருந்து தொடங்குவது

எதிர்விமர்சனங்களை தவிர்த்தல்… அன்புள்ள ஜெ, எதிர் விமர்சனங்களைத் தவிர்த்தல் என்னும் கட்டுரை கொஞ்சம் அந்தரங்கமானது. அதை ஏன் பதிவுசெய்யவேண்டும் என்று தோன்றியது. பதிவுசெய்தாலும் ஏன் அதில் பெயர்கள் தவிர்க்கப்படவேண்டும்? அதற்கு ஒரு கிசுகிசுத்தன்மை உருவாகிறதே? நான் ஒருவிஷயத்தைக்...

எதிர்விமர்சனங்களை தவிர்த்தல்…

அன்புள்ள ஜெ, நலம்தானே? சமீபத்தில் நண்பர்களுடன் பேசிக்கொண்டிருந்தபோது ஒரு பேச்சு வந்தது. நீங்கள் முன்புபோல கடுமையான இலக்கியக் கருத்துக்களை முன்வைப்பதில்லை. இன்று உங்கள் அரசியல் கருத்துக்களே விவாதமாகின்றன. இலக்கியம் சார்ந்து எதிர்மறையாக நீங்கள் பேசியே...