முகப்பு குறிச்சொற்கள் எதிரும் புதிரும்

குறிச்சொல்: எதிரும் புதிரும்