முகப்பு குறிச்சொற்கள் எண்ண எண்ணக் குறைவது [சிறுகதை]

குறிச்சொல்: எண்ண எண்ணக் குறைவது [சிறுகதை]