குறிச்சொற்கள் எச்சில்

குறிச்சொல்: எச்சில்

எச்சில் ஒரு கடிதம்

அன்புக்கும் மதிப்புக்குமுரிய ஐயா அவர்களுக்கு கணவனது எச்சிலிலையைமனைவி சாப்பிடுவதனைப்பற்றி நீங்கள் விளக்கமாக எழுதியிருந்த கட்டுரையினை வாசிக்கும் வாய்ப்பைப் பெற்றேன். என்னுடைய நண்பர் ஒருவர் லிங்கு கொடுத்து வாசிக்கும்படியாகச் சொல்லியிருந்தார். நீங்கள் சொல்வதுபோல ஏராளமான விஞ்ஞான...