முகப்பு குறிச்சொற்கள் ஊர்த்வன்

குறிச்சொல்: ஊர்த்வன்