முகப்பு குறிச்சொற்கள் ஊர்ணநாபர்

குறிச்சொல்: ஊர்ணநாபர்