முகப்பு குறிச்சொற்கள் ஊர்ணநாபன்

குறிச்சொல்: ஊர்ணநாபன்