குறிச்சொற்கள் உள்ளே இருப்பவர்கள்

குறிச்சொல்: உள்ளே இருப்பவர்கள்

உள்ளே இருப்பவர்கள், பழையபாதைகள் -கடிதங்கள்

அன்புள்ள ஜெ நான் பள்ளி மாணவனாக இருந்த போது ஒரு தேர்தலுக்கு ஓட்டுக் கேட்டு ஜெ.எச். அம்பலக்கடை ஏரியாக்களில் சக தோழர்களுடன் சென்று கொண்டிருந்தார். கடைக்குப்போன நான் வேடிக்கையாக அந்தக் கூட்டத்துடன் கொஞ்ச தூரம்...