முகப்பு குறிச்சொற்கள் உள்ளூர் பரமேஸ்வர அய்யர்

குறிச்சொல்: உள்ளூர் பரமேஸ்வர அய்யர்