குறிச்சொற்கள் உலோகம் (குறுநாவல்)

குறிச்சொல்: உலோகம் (குறுநாவல்)