முகப்பு குறிச்சொற்கள் உலகெலாம் [சிறுகதை]

குறிச்சொல்: உலகெலாம் [சிறுகதை]