குறிச்சொற்கள் உலகுக்குப் புறம்காட்டல்

குறிச்சொல்: உலகுக்குப் புறம்காட்டல்

உலகுக்கு புறம்காட்டல்- ஒரு கடிதம்

உலகுக்குப் புறம்காட்டல் பெண்கள் எழுதுதல் பெண்கள் எழுதுவது- கடிதம் அன்புள்ள ஜெமோ, வேதபண்டிதர் ஒருவருக்கும் ஒருசில பெண்களுக்கும் நீங்கள் அளித்திருக்கும் ஆலோசனையைக் கண்டேன். உங்களைப்பற்றிய என்னுடைய எண்ணங்கள் நாலைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மிகவும் உயர்வாக இருந்தன. இப்போது அந்த...

பெண்கள்- கடிதங்கள்

பெண்கள் எழுதுதல் பெண்கள் எழுதுவது- கடிதம் அன்புள்ள ஜெ, உங்கள் தளத்தில் பெண்கள் எழுதுவது பற்றி வந்த கடிதங்கள், உங்கள் பதில் ஆகியவற்றைப் பார்த்தேன். இரண்டு நாட்களாகவே ஒரு நெகிழ்ச்சி மனநிலையில் இருக்கிறேன். அந்தக் கடிதங்களில் உள்ள...

உலகுக்குப் புறங்காட்டல்- கடிதங்கள்

உலகுக்குப் புறம்காட்டல் பெண்கள் எழுதுதல் அன்புள்ள ஜெயமோகன், உங்களுடைய "தொள்ளாயிரம் மின்னஞ்சல்" சூழ்நிலையை ஓரளவு யூகித்தே வருடத்துக்கு ஒரு கடிதம் அனுப்பினால் போதும் என்று கட்டுப்படுத்தியிருக்கிறேன். "அனுப்பினால்" என்று ஏன் சொல்லுகிறேன் என்றால் எழுதுபவை பல.  அனுப்புவதில்லை....

பெண்கள் எழுதுவது- கடிதம்

உலகுக்குப் புறம்காட்டல் பெண்கள் எழுதுதல் அன்புள்ள ஜெ நான் உங்கள் வாசகியாக இருந்தும் இத்தனை நாட்கள் ஏதும் எழுதியதில்லை. எழுதி அனுப்பாத கடிதங்கள் பத்துக்குமேல் இருக்கும். சொல்லப்போனால் நான் எழுதுவதெல்லாமே உங்கள் பார்வைக்காகத்தான். நீங்கள் படிப்பீர்கள் என்று...

பெண்கள் எழுதுதல்

உலகுக்குப் புறம்காட்டல் மதிப்பிற்குரிய ஜெயமோகனுக்கு இதோ இந்த 'எம்'மைப் போலத்தான் நானும் இலக்கிய வாசலைத் திறந்து நுழைந்ததெல்லாம் உங்கள் புத்தகங்கள் மூலமாகத்தான். அப்படியே எழுதவும் துவங்கியவள். பணக்கார கணவரின் கீழ் வீம்புக்குச் சின்னச் சின்னதாய் எதையெதையோ செய்து...

உலகுக்குப் புறம்காட்டல்

அன்புள்ள ஜெ நான் தங்களின் வாசகன் .உங்கள் மூலம் தமிழையும் தமிழ் இலக்கியத்தையும் அறிமுகம் செய்து கொண்டவன்.வாசிக்க ஆரம்பிக்கும் பொழுதே எழுத வேண்டும் என்ற அசையும் வந்து விட்டது வாசிக்க ஆரபித்தது 18 வயதில்.வெண்முரசு...