முகப்பு குறிச்சொற்கள் உலகம் யாவையும் [சிறுகதை]

குறிச்சொல்: உலகம் யாவையும் [சிறுகதை]