குறிச்சொற்கள் உரையாடல்களின் வெளி

குறிச்சொல்: உரையாடல்களின் வெளி

உரையாடல்களின் வெளி

அன்பின் ஜெயமோகன் தமிழ் மற்றும் இந்திய சூழலில் முஸ்லிம், கிறிஸ்தவர்களின் மனோபாங்கில் ஏற்பட்ட மாற்றம் பொதுப்புத்தியில் ஒரு அன்னியத்தன்மையை உருவாக்கியிருக்கிறது. ஒவ்வொரு பண்பாடும் கொள்வினை, கொடுப்பினைகளால் மாற்றம் கண்டு செழுமை அடைவதை வரலாற்றில் பார்த்து...