குறிச்சொற்கள் உப்பு

குறிச்சொல்: உப்பு

உப்பு

ஜெ https://ruralindiaonline.org/articles/no-ticket-will-travel/ இக்கட்டுரையை வாசிக்கையில் உங்களுடைய புறப்பாடு ஞாபகம் வருகிறது. சென்னையில் இருந்தபோது எல்டாம்ஸ் சாலை தேனாம்பேட்டை சிக்னல் அருகே இப்படி கொத்து கொத்தான மனிதர்களை பார்ப்பேன். பார்த்து, பார்வையால் தடவிச் செல்வதோடு சரி. மங்கை

உப்பும் காந்தியும்

அன்புள்ள ஜெ.மோ. அவர்கட்கு, உலகின் மிகப் பெரிய வேலி கட்டுரை மாபெரும் ஆச்சரியத்தை அளித்தது. அந்த வேலி எப்படி இருந்திருக்கும், அங்கே கால்நடைகள் என்ன செய்திருக்கும், அதைச் சுற்றி இருந்த காடு எப்படி இருந்திருக்கும்...

உப்பு,மேலும் கடிதங்கள்

அன்புள்ள ஜெ மிகவும் அழுத்தமான, மற்றும் அடர்த்தியான கட்டுரை. இரண்டு அல்லது மூன்று முறை வாசித்து இருப்பேன். மாறு பட்ட தாவரங்கள் - சூழலை (Environment) அழித்துப் பஞ்சம் ஏற்படுத்த கூடும் - என்பது அடிக்கடி...