முகப்பு குறிச்சொற்கள் உப்பு சத்தியாகிரகம்

குறிச்சொல்: உப்பு சத்தியாகிரகம்