குறிச்சொற்கள் உப்புள்ளவரை…

குறிச்சொல்: உப்புள்ளவரை…

உப்புள்ளவரை…

ராய் மாக்ஸ்ஹாம் அவர்களின் உலகின் மிகப்பெரிய வேலி என்ற நூலை எனக்கு ஒரு நண்பர் அளித்தார். வழக்கம்போல ஒரு நாகர்கோயில் சென்னை ரயில்பயணத்தில் இதை வாசித்து முடித்தேன். நான் அன்று சென்னையின் பிரிட்டிஷ்...