முகப்பு குறிச்சொற்கள் உத்துங்கன்

குறிச்சொல்: உத்துங்கன்