முகப்பு குறிச்சொற்கள் உத்தாலிகன்

குறிச்சொல்: உத்தாலிகன்