முகப்பு குறிச்சொற்கள் உத்தரன்

குறிச்சொல்: உத்தரன்