முகப்பு குறிச்சொற்கள் உத்தமன்

குறிச்சொல்: உத்தமன்