முகப்பு குறிச்சொற்கள் உத்தண்டன்

குறிச்சொல்: உத்தண்டன்