முகப்பு குறிச்சொற்கள் உத்ஃபுதன்

குறிச்சொல்: உத்ஃபுதன்