குறிச்சொற்கள் உதயகிரி கோட்டை

குறிச்சொல்: உதயகிரி கோட்டை