முகப்பு குறிச்சொற்கள் உதங்கர்

குறிச்சொல்: உதங்கர்