முகப்பு குறிச்சொற்கள் உஜ்வலன்

குறிச்சொல்: உஜ்வலன்