முகப்பு குறிச்சொற்கள் உக்ரரேதஸ்

குறிச்சொல்: உக்ரரேதஸ்