முகப்பு குறிச்சொற்கள் ஈராறுகால் கொண்டெழும்புரவி

குறிச்சொல்: ஈராறுகால் கொண்டெழும்புரவி