குறிச்சொற்கள் இ கே நாயனார்

குறிச்சொல்: இ கே நாயனார்

கேரள அரசியலும் ஆதிக்கசாதியினரும்

  அன்புள்ள ஜெ சார், தமிழ்நாட்டில் கேரள அரசியல் குறித்துள்ள ஒரு பொதுப் புரிதல் அது ஆதிக்க சாதிகளான நாயர்கள் மற்றும் நம்பூதிரிகள் கையில் தான் உள்ளது என்று. ஒரு முறை திரு அன்புமணி ராமதாஸ்...