குறிச்சொற்கள் இ.எம்.எஸ்.நம்பூதிரிப்பாடு

குறிச்சொல்: இ.எம்.எஸ்.நம்பூதிரிப்பாடு

இ.எம்.எஸ். சாதிபார்த்து திருமணம் செய்துகொண்டாரா?

அன்புள்ள ஜெ ஒரு சங்கடமான கேள்வி. நீங்கள் இ.எம்.எஸ் நம்பூதிரிப்பாடு அவர்களைப் பற்றி மரியாதையுடன் எழுதிக்கொண்டிருக்கிறீர்கள். இ.எம்.எஸ் பற்றி இங்குள்ள இடதுசாரிகளிடையே என்ன எண்ணம் இருக்கிறது என்று பார்க்கிறேன். அவர்கள் இ.எம்.எஸ் பற்றி பேசுவதில்லை....

கேரள அரசியலும் ஆதிக்கசாதியினரும்

  அன்புள்ள ஜெ சார், தமிழ்நாட்டில் கேரள அரசியல் குறித்துள்ள ஒரு பொதுப் புரிதல் அது ஆதிக்க சாதிகளான நாயர்கள் மற்றும் நம்பூதிரிகள் கையில் தான் உள்ளது என்று. ஒரு முறை திரு அன்புமணி ராமதாஸ்...