குறிச்சொற்கள் இ. எம். எஸ். நம்பூதிரிபாட்

குறிச்சொல்: இ. எம். எஸ். நம்பூதிரிபாட்

இ.எம்.எஸ்ஸும் கேரள தேசியமும் 2

இ எம் எஸ்சின் ஆய்வுக் கருவிகள் ========================= இ எம் எஸ்ஸின் ஆய்வுக்கருவிகள் மூன்று. ஒன்று அவரது அடிப்படையான வரலாற்றுத்தரிசனம். வரலாற்றை எதிர்காலத்துக்கு நகர்வதற்குரிய வரலாற்றுத் தருக்கத்தையும் , பண்பாட்டுக் கூறுகளையும் கண்டடையவேண்டிய அகழ்வாய்வுநிலம் என்ற...

இ. எம். எஸ்ஸ¤ம் கேரள தேசியமும்

இ.எம் எஸ் இறந்தபோது மலையாளிகளுக்கு அம்மரணம் ஒரு பெரிய ஊடக நிகழ்வாக இருந்தது கேரளத்தில். அதற்கு முன்பு அப்படி கொண்டாடப்பட்ட பெரிய மரணம் எழுத்தாளர்  வைக்கம் முகம்மது பஷீருடையது. பிதாவழிபாட்டு மனநிலையின்...