குறிச்சொற்கள் இஸ்லாம் மதம்

குறிச்சொல்: இஸ்லாம் மதம்

தனிக்குரல்கள், கடிதங்கள்

தனிக்குரல்களின் வெளி அன்புள்ள ஆசிரியர்க்கு, மெயிலில் பதில் கண்டேன். தளத்தில் கடிதத்தை வெளியிட்டால் தான் பதில் போடுவேன் என்று எல்லாம் இல்லை. சில வேலைகள். இந்த பதிலை நேரம் கிடைக்கும்போதெல்லாம் இடையிடையே மீண்டும் மீண்டும் கடிதத்தை படித்து...

தனிக்குரல்களின் வெளி

அன்புள்ள ஆசிரியர்க்கு, இதுகுறித்து விரிவாக  பேச ஆள் இல்லாமல் கட்டுரை கணக்கில் எழுதிவிட்டேன். பொறுத்துக்கொள்ளவும். மக்களின் புறவய துன்பங்கள்-- அரசியல், மதம், சாதி, மொழி, இனம், வணிகம் இவைகளாலானவை. என்னை மிகவும் அலைக்கழிக்கும். தலித்துக்கள், ஈழத்தமிழர், கருப்பினத்தவர்,...

கேள்வி பதில் – 50

"முகலாய ஆட்சியில் இந்து மரபு மீது தொடுக்கப்பட்ட தொடர்த்தாக்குதல்களின் காரணமாக, இந்து மரபு தன்னை இறுக்கமான விதிகள் அடங்கிய மாறாத அமைப்பாக மாற்றிக் கொண்டிருந்தது. அந்த இறுக்கம் காரணமாக, அது பலநூறு வருடம்...